AEO

AEO en veiligheid

De aanslagen in New York op 11 september 2001 zijn de aanleiding geweest voor de Verenigde Staten van Amerika om het besluit te nemen genaamd “Customs- Trade Partnership Against Terrorism”. Dit besluit houdt in dat de in- en uitgaande goederenstroom strenger gecontroleerd moeten worden. Echter, voor bedrijven die zich kwalificeren als “veilig” geldt dat zij hiervan verschoond blijven. Als reactie hierop komt de Europese Unie met een Authorised Economic Operator. Dit om ervoor te zorgen dat de Europese bedrijven een goede toegang blijven houden tot de markt in de Verenigde Staten van Amerika en dus de kwalificatie “veilig” krijgen van de Verenigde Staten van Amerika.AEO en veiligheid

Een AEO-status is het bewijs dat bepaalde processen binnen een organisatie goed zijn geregeld, zo beschikken zij  bijvoorbeeld over een transparante goederenadministratie. Het bezit van een AEO-vergunning is niet vrijblijvend. Om deze status te behouden dienen AEO-houders de juiste interne controlemaatregelen te nemen en deze zichtbaar te maken in hun systemen en processen. Logistieke procedures/handelingen, risico’s  en zelfredzaamheid worden vastgelegd in de AEO aanvraag en zijn essentieel voor het verkrijgen van de AEO status. Transparantie, risico’s, kwaliteit en zekerheid staan hierbij centraal.

Met een AEO-status komt u eerder in aanmerking voor douanevereenvoudigingen; wordt u aan minder fysieke controles en documentcontroles onderworpen; kunt u verzoeken of een controle op een bepaalde plek kan plaatsvinden; hoeft u minder gegevens te verstrekken in de summiere aangiften.

Hoe behaalt u de AEO-status?

Om de AEO-status te behalen, moet u aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn te vinden in de AEO guidelines op het internet.

Hierbij is er sprake van drie soorten AEO-certificaten:
–          Het certificaat douanevereenvoudigingen
–          Het certificaat veiligheid
–          Een gecombineerd certificaat douanevereenvoudiging en veiligheid.

Het soort certificaat en de rol van het bedrijf binnen de logistieke keten, bepalen de mate waarin een bedrijf een andere controle krijgt.

Om de AEO-status aan te vragen moeten de AEO guidelines zijn doorlopen en moet de AEO self-assessment worden ingevuld.  Hiermee krijg je als bedrijf meteen een duidelijk beeld van de kwaliteit van het eigen beheersingssysteem. Deze AEO-status wordt vervolgens afgegeven door de douane.

Welke stappen zijn er nodig:

 1. Bepaal als bedrijf welk AEO-certificaat voor u aantrekkelijk is.
 2. Verzamel alle noodzakelijke informatie.
 3. Bepaal de risicogebieden.
 4. Realiseer de noodzakelijke maatregelen.
 5. Dien de aanvraag voor de AEO in.

 Wat doet SQA-T?

SQA-T helpt u bij het behalen van de AEO status.

 • GAP-analyse
 • Opstellen handboek
 • Opstellen procedures

SQA-T doorloopt samen met u de guidelines en de self-assessment en helpt u bij de vertaling hiervan naar uw praktijk.

 • Self-assesment
 • Risico-anlayase
 • Samenvatting AEO self-assesment
 • Verbeterplan
 • Begeleiding bij het aanvragen van de AEO-status
 • Uitvoeren interne audits
 • Trainen van medewerkers op nieuwe procedures en veiligheidsrisico’s.
 • Begeleiding bij de audit

Als u al over een bestaand managementsysteem beschikt, bekijkt SQA-T de mogelijkheden om alle voor AEO noodzakelijke informatie in uw bestaande systeem te integreren.

Hoe werkt SQA-T?

SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om de gewenste status te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt. Op deze manier blijven de kosten beheerst.

Contact met SQA-T

Wilt u meer informatie over AEO, over managementsytemen of over wat SQA-T hierin voor u kan betekenen? Stuur een e-mail naar info@sqa-t of neem telefonisch contact op via 06 57 32 22 11.

 

Neem contact op