ISO 22000

Wat is ISO 22000?

ISO 22000 is de internationale norm op het gebied van voedselveiligheid en is toepasbaar op de gehele voedingsketen, inclusief toeleveranciers als koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen.

ISO 22000 bevat interactieve communicatie, systeemmanagement, beheersing van voedselveiligheidsgevaren en HACCP-principes.

Waarom ISO 22000?

Het behalen van het certificaat ISO 22000 biedt veel voordelen.
Het is wereldwijd geaccepteerd.
Het biedt vertrouwen in uw risicobeheersing.
U creëert transparantie rondom aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden.
Het gaat uit van continu verbeteren.

Wat doet SQA-T?
SQA-T helpt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een managementsysteem conform ISO 22000.

SQA-T kan u compleet ontzorgen, maar SQA-T kan ook alleen ondersteuning bieden op die onderdelen waar u intern moeite mee heeft of waar u door tijdgebrek simpelweg niet aan toekomt.

SQA-T stelt een praktisch systeem op, tegen een vooraf vastgesteld bedrag en een vooraf afgesproken termijn. Als u al over een bestaand ISO-handboek beschikt op basis van ISO 9001, kan SQA-T op praktische wijze ISO 22000 integreren.

Daarnaast kan SQA-T nog ondersteunen in een aantal andere zaken:

  • Het opstellen van alle noodzakelijke rapportages.
  • Het verzorgen van interne audits.
  • Het voorbereiden op de certificatie audit.
  • Het uitvoeren van audits bij u leveranciers.
  • Het verzorgen van een webbased systeem.

Het blijvend onderhouden van uw voedselveiligheidssysteem via een abonnementsvorm. Hierdoor bent u al vanaf Є 200,- per maand het hele jaar verzekerd van de juiste ondersteuning, zonder dat u hiervoor een kwaliteitsmanager in dienst hoeft te nemen.

Hoe werkt SQA-T?
SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om het gewenste certificaat te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt. Op deze manier blijven de kosten beheerst.

Neem contact op