ISO 9001

Wat is ISO 9001?

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en dus voor kwaliteitsbeheersing.  ISO 9001 helpt organisaties om gestructureerd vorm te geven aan het kwaliteitsbeleid en om de bedrijfsprocessen op orde te krijgen en te houden. ISO 9001 wordt vaak gevraagd door bedrijven omdat u met dit certificaat aantoont dat u een betrouwbare partner bent. Het kan gebruikt worden om te kijken of de organisatie in staat is om aan de eisen van klanten, eisen vanuit wet- en regelgeving en eisen van de organisatie zelf te voldoen. Het toepassen hiervan levert u veel informatie op over de kansen en bedreigingen voor uw organisatie. Risicobeheersing speelt hierbij een belangrijke rol.

Waarom ISO 9001?

Het behalen van het certificaat ISO 9001 biedt veel voordelen.
Veel klanten doen liever zaken met een bedrijf dat ISO 9001 gecertificeerd is. Het maakt u tot een betrouwbare partner.
Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 is gericht op het verhogen van de klanttevredenheid. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van het product of de dienst gewaarborgd wordt.
Met dit certificaat toont u aan tegenover uw klanten, dat u grip heeft op uw bedrijfsvoering, uw kwaliteitsrisico’s beheerst en dat u bewust bezig bent met het continu verbeteren van alle processen en diensten binnen uw bedrijf.  Het zorgt voor een betere samenhang van processen.
Het systeem is gericht op het verhogen van klanttevredenheid en biedt u de mogelijkheid om uw organisatie te verbeteren met een risicogerichte benadering.

Wat doet SQA-T?
SQA-T helpt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een managementsysteem conform ISO 9001:2015. Dit kan eventueel gecombineerd met andere normen zoals ISO 14001, ISO 22000, GDP, VCA of TAPA.

SQA-T kan u compleet ontzorgen, maar SQA-T kan ook alleen ondersteuning bieden op die onderdelen waar u intern moeite mee heeft of waar u door tijdgebrek simpelweg niet aan toekomt.

 • Opstellen kwaliteitsbeleid;
 • Interview met personeelsleden om procedures inzichtelijk te krijgen;
 • Opstellen van procedures;
 • Opstellen kwaliteitssysteem;
 • Opstellen noodzakelijke of gewenste werkinstructies en registraties;

SQA-T stelt een praktisch systeem op, tegen een vooraf vastgesteld bedrag en een vooraf afgesproken termijn. Als u al over een bestaand ISO-handboek beschikt op basis van ISO 9001:2008, kan SQA-T dit op praktische wijze omzetten naar de eisen van ISO 9001:2015.

Daarnaast kan SQA-T nog ondersteunen in een aantal andere zaken:

 • Het opstellen van alle noodzakelijke rapportages.
 • Het verzorgen van interne audits.
 • Het voorbereiden op de certificatie audit.
 • Het uitvoeren van audits bij u leveranciers.
 • Het op interimbasis fungeren als kwaliteitsmanager.
 • Het verzorgen van een webbased systeem.
 • Het trainen van personeel in de nieuwe denkwijze, persoonlijk danwel via e-learning.
 • Het opleiden van een eigen interne kwaliteitsfunctionaris.

Het blijvend onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem via een abonnementsvorm. Hierdoor bent u al vanaf Є 200,- per maand het hele jaar verzekerd van de ondersteuning door een kwaliteitsmanager, zonder dat u hiervoor een kwaliteitsmanager in dienst hoeft te nemen.

Hoe werkt SQA-T?
SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om het gewenste certificaat te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt. Op deze manier blijven de kosten beheerst.

Neem contact op