ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Met dit systeem kunnen organisaties een passend milieubeleid ontwikkelen en wordt de uitvoering ervan geborgd. De milieurisico’s van de bedrijfsvoering worden beheerst.
ISO 14001 is inmiddels opgebouwd volgens de High Level Structure, waardoor deze goed afgestemd is op en dus eenvoudig te integreren is in een managementsysteem opgebouwd volgens ISO 9001.

Waarom ISO 14001?

Het behalen van het certificaat ISO 14001 biedt veel voordelen.
Het geeft organisaties een goed kader voor het vormgeven van het milieumanagementsysteem.
Het is eenvoudig te combineren met een kwaliteitsmanagementsysteem.
Het geeft inzicht in de risico’s en biedt mogelijkheden om deze te beheersen.
Het maakt de beheersing aantoonbaar.
Gegevens op milieugebied zijn toegankelijk.
De organisatie heeft zekerheid dat alle verplichtingen worden nagekomen.

Wat doet SQA-T?
SQA-T helpt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een managementsysteem conform ISO 14001.
SQA-T kan u compleet ontzorgen, maar SQA-T kan ook alleen ondersteuning bieden op die onderdelen waar u intern moeite mee heeft of waar u door tijdgebrek simpelweg niet aan toekomt.
SQA-T stelt een praktisch systeem op, tegen een vooraf vastgesteld bedrag en een vooraf afgesproken termijn. Als u al over een bestaand ISO-handboek beschikt op basis van ISO 9001, kan SQA-T op praktische wijze ISO 14001 integreren.

Daarnaast kan SQA-T nog ondersteunen in een aantal andere zaken:

  • Het opstellen van alle noodzakelijke rapportages.
  • Het verzorgen van interne audits.
  • Het voorbereiden op de certificatie audit.
  • Het uitvoeren van audits bij u leveranciers.
  • Het verzorgen van een webbased systeem.

Het blijvend onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem via een abonnementsvorm. Hierdoor bent u al vanaf Є 200,- per maand het hele jaar verzekerd van de juiste ondersteuning, zonder dat u hiervoor een kwaliteitsmanager in dienst hoeft te nemen.

Hoe werkt SQA-T?
SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om het gewenste certificaat te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt. Op deze manier blijven de kosten beheerst.

Neem contact op