Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel zijn, flexibel en innovatief reageren op een snel veranderende omgeving. Dat vereist vaak veranderingen.
SQA-T biedt ondersteuning bij deze veranderingen; hierbij gaat SQA-T er van uit dat medewerkers in de organisaties het belangrijkste potentieel zijn.

Wat doet SQA-T?
SQA-T biedt ondersteuning bij het implementeren van veranderingen. Verandermanagement is voor SQA-T het stap-voor-stap samen met de opdrachtgever en met de medewerkers komen tot veranderingen in de organisatie.

Hiervoor bespreken we eerst uitgebreid de bestaande situatie, inclusief de beoogde verandering. Wat is er nodig om deze verandering te laten slagen? Wanneer is het traject geslaagd? Gezamenlijk zetten wij de noodzakelijke processtappen uit.  Het uitgangspunt hierbij is dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het traject en SQA-T zichzelf al heel snel overbodig maakt.

  • In kaart brengen huidige situatie;
  • In kaart brengen beoogde verandering;
  • Noodzakelijke processtappen.

Hoe werkt SQA-T?

SQA-T kijkt samen met u naar uw wensen en naar wat er allemaal moet gebeuren om het gewenste resultaat te behalen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt met u besproken en u bepaalt vervolgens zelf welke onderdelen SQA-T voor haar rekening neemt en welke onderdelen de organisatie zelf oppakt.
Waar nodig zal externe expertise ingeschakeld worden; hiervoor heeft SQA-T diverse vaste partijen met wie zij samenwerkt.

Neem contact op