ISO 9001: hoe betrek je de directie hier nou bij?

Misschien herken je dat wel? ISO 9001, het opzetten en onderhouden van een managementsysteem, vaak is het feestje van een kwaliteitsfunctionaris.

Hoofdstuk 5 van de norm vraagt om de directie erbij te betrekken. Hoe doe je dit nou precies?

  1. Vertel directie dat directiebetrokkenheid een vereiste is vanuit de norm en dat deze aantoonbaar gemaakt dient te worden.
  2. Laat de directie goed nadenken over de inhoud van de beleidsverklaring.
  3. Laat directie deelnemen aan de stakeholdersanalyse en de risico-inventarisatie. Bijkomend voordeel is dat de strategische richting bij hen beter bekend is.
  4. Maak kwaliteitsmanagement een vast onderdeel van het MT-overleg.
  5. Integreer de  reguliere planning en controle cyclus rondom finance en hrm in de PDCA-cyclus van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  6. Vermijd termen als ISO maar spreek over kwaliteitsmanagement.
  7. Laat regelmatig een directiebeoordeling uitvoeren en zorg dat het rapport gebruikt kan worden als sturingsinstrument.
  8. Betrek de directie bij de interne auditprocedure door deze de auditplanning te laten bepalen of bevindingen terug te laten komen in het MT overleg. Of laat ze zelf eens een interne audit uitvoeren.
  9. In hoofdstuk 5 van nieuwe ISO 9001:2015 norm staat vermeld: de directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Grote vraag van veel kwaliteitsmanagers: hoe betrek ik de directie bij het kwaliteitstraject?  Hoe creëer ik die betrokkenheid waar de nieuwe norm om vraagt? Hoe krijg ik het management mee?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.