Transitie naar ISO 9001:2015 zorgt voor drukke tijden

Afgelopen week was het druk bij SQA-T.

Niet alleen BK Sneltransport kreeg bezoek van SGS voor de transitie naar ISO 9001:2015, ook Enviroplan te Groesbeek had een audit voor een erkenning ISO 9001:2015 gepland staan, gecombineerd met VCA**.

Omdat het kwaliteitssysteem altijd op zo’n manier opzet wordt, dat mijn aanwezigheid tijdens een audit niet per se nodig is, zijn dit altijd extra spannende dagen voor mij. Op afstand hopen, dat de klant er inderdaad klaar voor is om de audit zelfstandig te begeleiden.

Gelukkig maakten zowel BK Sneltransport als Enviroplan mijn verwachtingen meer dan waar.

Gefeliciteerd!

 

 

Continu verbeteren door kennisvergroting

Wilt u ook medewerkers die in de zomervakantie hun kennis bijspijkeren?
Met een e-learning platform verhoogt u het kennisniveau van uw medewerkers op een leuke en kostenbesparende manier. Medewerkers kunnen leren op een tijdstip dat en vanaf een locatie die ze zelf fijn vinden, zelfs aan het strand. En dat 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Het e-learningplatform is volledig aan te passen aan uw eigen behoeften, met eenvoudige en begrijpelijke analyses over alles wat er in uw e-learningomgeving gebeurt. Het biedt krachtige ondersteuning voor trainingen, meldingen, videoconferenties en leren middels gamification. Bovendien ziet de content er op alle apparaten geweldig uit.
En dit alles kan binnen een dag geregeld zijn.

Continu verbeteren en continu het beste uit uw medewerkers en uit uw organisatie halen, kan zelfs tijdens de vakantie gewoon door gaan!

Cybercrime

      Geen reacties op Cybercrime

In de training Cybercrime worden medewerkers zich bewust van de mogelijkheden van cybercriminelen, ook leren medewerkers hoe zij het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zoveel mogelijk kunnen verkleinen.

Kortom een training waar zowel het bedrijfsleven als de medewerker zelf veel aan heeft.

 

Zoeken naar kansen

Soms heb je van die dagen waarop je niet op zoek hoeft te gaan naar kansen, maar waarop alles vanzelf lijkt te gaan.  Al enige tijd ontwerp ik met enorm veel plezier maatwerktrainingen voor bedrijven. Hierbij komen mijn werkervaring, affiniteit met ict en didactische achtergrond op een geweldig leuke, voldoening gevende manier samen.

Sinds kort kan ik bedrijven nu ook een speciaal voor dat bedrijf opgezette eigen online leeromgeving aanbieden waarin zij onbeperkt trainingen kunnen opnemen. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn nu ook de e-learning modules interne auditvaardigheden en ISO 9001:2015 opgeleverd.

Dus ook voor bedrijven die nog vlug het een en ander voor de omzetting naar deze mooie nieuwe norm moeten doen, zijn er eenvoudige oplossingen.

 

GDP E-Learning

      Geen reacties op GDP E-Learning

Bij GDP is de moeite van trainen het zeer zeker waard. Good Distribution Practice staat voor Goede Distributie Praktijken. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van farmaceutische producten niet verslechtert, vanaf het moment dat het wordt geproduceerd en verpakt, tot het moment dat het in de handen van de klant komt. Deze regels zijn van toepassing op fabrikant, vervoerder, aankoopafdeling en management. Met andere woorden: iedereen moet werken volgens deze regels. Deze cursus is bestemd voor medewerkers die te maken hebben met de distributie rondom farmaceutische producten.

 

 

 

 

 

Een kwaliteitsmanager is een expert!

Regelmatig doe ik mee aan discussies over de zin of onzin van een externe kwaliteitsmanager versus een interne. Vanuit mijn eigen vakgebied en perspectief gesproken ben ik van mening dat een externe kwaliteitsmanager behoorlijk wat voordelen heeft ten opzichte van een interne.

Ten eerste kan een externe kwaliteitsmanager, met verstand van zaken, meestal veel sneller slagen maken, omdat vreemde ogen nu eenmaal dwingen. Verder brengt de externe kwaliteitsmanager een frisse, onafhankelijke en onbevooroordeelde blik met zich mee hetgeen ten goede komt aan de organisatie. Er worden geen sociaal wenselijke antwoorden gegeven of vastgehouden aan iets “omdat het nu eenmaal altijd zo gaat”.

Ook heeft een externe adviseur actuele kennis altijd paraat en kan hij ervaringen, die hij heeft opgedaan bij andere organisaties, ook weer inzetten binnen uw organisatie. Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden. Een ander groot voordeel is het feit dat er geen personeel vrijgemaakt hoeft te worden om de werkzaamheden te verrichten. Daar komt bovenop dat er niet in trainingen, opleidingen of inwerken geïnvesteerd hoeft te worden; dit regelt een externe partij zelf.

Verder heeft een externe adviseur vaak goede contacten met certificerende instanties en veel ervaring in diverse branches, hetgeen vaak voor goede resultaten zorgt tijdens een audit. Ook zal de externe adviseur zich puur met kwaliteit bezighouden en niet de voorkeur geven aan operationele werkzaamheden.

Tot slot zorgt het aannemen van een externe kwaliteitsmanager voor risicospreiding en een flexibele schil. Werken aan kwaliteitsmanagement verdient een expert. Het is een vak en geen bij-functie en heeft iemand nodig met kennis, ervaring en de intrinsieke motivatie tot verbetering. Op deze manier levert werken aan kwaliteit niet alleen een leuke certificatie op, maar zorgt het voor een continue verbetering binnen de hele organisatie.

 

Awareness training

Vandaag was de oplevering van een mooie training Awareness; gemaakt voor een transportbedrijf dat het belangrijk vindt dat zowel kantoormedewerkers als chauffeurs weten wat te doen om de risico’s onderweg te verkleinen en om zo problemen onderweg te voorkomen. Maar ook om medewerkers te leren hoe te handelen, wanneer er onverhoopt onderweg toch iets gebeurd.  Of het nu om geneesmiddelen of high value gaat, de goederen moeten zonder problemen van A naar B gebracht worden en natuurlijk zeer zeker zonder dat medewerkers hierbij gevaar lopen. Bewustwording onder de medewerkers is hierbij  enorm belangrijk!

Risicogebaseerd denken en ISO 9001:2015

Er is een verschil tussen risicogebaseerd denken (waar ISO 9001 het over heeft) en risicomanagement. ISO 9001:2015 bevat geen eisen voor het onderhouden van een risicomanagementsysteem of gedocumenteerde informatie. ISO 9001:2015 wil dat je de de risico’s, gebaseerd op de context van de organisatie, beoordeelt en met passende maatregelen komt.

Risicomanagement

risicomanagement gebeurt structureler en cyclisch.

Stap 1: uitvoeren integrale risicoanalyse

De eerste stap is het inzichtelijk maken van de stand van zaken op een bepaald moment. Dit gebeurt door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Vaststellen doel

Door vast te stellen waar de risicoanalyse op gericht is (wat het doel is), wordt vastgesteld wat de gebeurtenis is die je niet wilt dat die zich voordoet.

In kaart brengen risico’s

Tijdens de risicoanalyse worden de risico’s aan de hand van verschillende invalshoeken in kaart gebracht.

Vaststellen belangrijkste risico’s

Vervolgens wordt bepaald welke het belangrijkste zijn, bijvoorbeeld door puntverdeling of door kans x effect.

Meestal kies ik hier voor een overzicht van risico’s gespecificeerd naar de verschillende categorieën (denk aan verschillende normen zoals GDP, TAPA, AEO of ISO 14001 en zelfs aan de verschillende normelementen).

Indien gewenst kun je de risico’s in beeld brengen door deze in de flowcharts visueel zichtbaar te maken.

In kaart brengen beheersmaatregelen

Denk hierbij aan vermijden, verminderen, overdragen, accepteren,

Stap 2: vaststellen van beheersmaatregelen

Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke beheersmaatregelen naar voren gekomen. Het managementteam besluit welke maatregelen hiervan daadwerkelijk worden genomen. Dit gebeurt op basis van een inschatting van enerzijds het verwachte effect van de beheersmaatregel en anderzijds de kosten of inspanning die de beheersmaatregel vergt. Tevens wordt vastgesteld wie de beheersmaatregelen daadwerkelijk gaat uitvoeren en/of wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Het resultaat is een lijstje met daarin achtereenvolgens opgenomen:

  • het risico
  • de vastgestelde beheersmaatregel
  • de verantwoordelijke persoon.

Stap 3: implementeren van beheersmaatregelen

De verantwoordelijke personen zorgen er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk worden genomen.

Stap 4: evalueren van beheersmaatregelen

Op regelmatige basis dient te worden gekeken of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de directiebeoordeling.

Stap 5: uitvoeren update van de risicoanalyse

Na de evaluatie van de beheersmaatregelen moet een update worden gemaakt van de lijst met risico’s, zoals die oorspronkelijk is voortgekomen uit de risicoanalyse. Dus toevoegen, aanpassen of verwijderen.

 

Eenjarig bestaan

Een jaar geleden nog maar, dat ik na tien jaar twijfelen eindelijk de knoop doorhakte en mijn bedrijf inschreef bij de Kamer van Koophandel, met als doel een adviesbureau op het gebied van kwaliteit op te starten. Inmiddels ben ik een enorme ervaring en een gigantisch leuk klantenbestand rijker.

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben en hopelijk nog lang in mij stellen; bedankt voor de waardering die jullie op diverse manieren aan mij hebben laten blijken; bedankt voor de enorme energie die ik van jullie gekregen heb.

Het was een jaar van on-sqat-bare waarde en het is nog steeds elke dag puur genieten!