Zo maak je van een audit een moment om van te genieten

Inmiddels is ISO 9001:2015 al weer een hele tijd van kracht. De herziening van ISO 9001 heeft destijds nogal wat stof doen opwaaien.

Deze week heb ik weer een leuke audit begeleid, waaruit goed bleek wat deze herziening nu precies inhoudt. Niet alleen was er tijdens de audit enorm veel aandacht voor de context van de organisatie; maar ook voor de risico’s en kansen van de onderneming.

En misschien was de allerbelangrijkste opmerking die de auditor maakte wel, dat merkbaar was dat voor deze organisatie de audit niet anders was dan elke andere dag van het jaar. Door een sterke koppeling tussen bedrijfsrisico’s, strategie en processen heeft de organisatie een instrument in handen om de organisatie mee te beheersen en verbeteren. Omdat ISO op de juiste wijze wordt ingezet; is er geen ‘help we hebben weer een audit’-gevoel meer; maar is de audit een moment waarop de organisatie de prestaties kan tonen. Zo wordt een audit geen moment van stres maar een moment om van te genieten.

Hygiëne slachthuizen verslechterd

Net voor de vakantie kreeg ik het verzoek van een kippenslachterij om een training basishygiëne op te zetten in mijn online leeromgeving. De rustige vakantietijd hiervoor gebruikt om samen met mijn vaste ontwerper het eerste concept op te leveren. En gisteren heb ik dan ook met veel enthousiasme de training opgeleverd.

Wat een rare gewaarwording is het dan dat je vandaag  op de radio dit nieuws https://lnkd.in/enHvfnW. hoort. Dit is natuurlijk een erg zorgwekkende ontwikkeling.

Maar hoe leuk is het dan om daarvoor de oplossing panklaar op de plank te hebben liggen. Alles begint bij bewustzijn, bewustzijn van het management, maar ook bewustzijn van de medewerkers en hoe kun je dat nou beter verhogen dan door training en opleiding.

Ook belangstelling voor deze basistraining hygiëne of voor een andere maatwerkoplossing? info@sqa-t.nl

 

Einde vakantietijd

Geleidelijk aan begint het weer drukker te worden op straat; bij veel bedrijven zit de vakantie er inmiddels op.

 Vaak komen er in perioden van rust de beste ideeën; hopelijk heeft u deze periode ook gebruikt om eens goed uw kwaliteitsmanagementsysteem na te denken. Door een kwaliteitssysteem als ISO 9001 heeft u een uitstekend middel in handen om als organisatie continu te blijven verbeteren.

   

Een goed opgezet kwaliteitsmanagementsysteem biedt nog vele andere voordelen, zoals:

 • meer oog voor uw klanten en hun eisen en wensen
 • meer grip op de prestaties van uw leveranciers
 • door goed leiderschap en systeemgericht managen een grotere bijdrage aan het succes van de organisatie leveren
 • procesmatig werken
 • grotere medewerkersbetrokkenheid
 • besluitvorming gebaseerd op feiten
 • een betere kwaliteit product of dienst
 • transparantie
 • efficiency
 • compliancy

 

Dus zeker geen onnodig extra werk, absoluut geen noodzakelijk kwaad alleen maar met als doel een certificaat te behalen; maar een kwaliteitssysteem dat voor u en uw organisatie werkt. Ik wens u een prettige werkweek!

Je weg vinden in Moodle!

U wilt een eigen, betaalbare online leeromgeving, heeft Moodle laten installeren, maar heeft geen idee hoe nu verder. Of u heeft niet de kennis in huis om te leren hoe hiermee om te gaan?

Moodle is een krachtige online leeromgeving die bovendien gratis in gebruik is en door z’n grote community veel uitbreidingsmogelijkheden heeft. De ideale oplossing dus die het voor elk bedrijf mogelijk maakt om een eigen leeromgeving te creëren.

Wij hebben, naast maatwerktrainingen en workshops, als een van de weinigen, een Nederlandstalige online e-learning gemaakt die u de beginselen bijbrengt van Moodle. Na het volgen van onze basistraining Moodle bent u er klaar voor!

ISO 9001: hoe betrek je de directie hier nou bij?

Misschien herken je dat wel? ISO 9001, het opzetten en onderhouden van een managementsysteem, vaak is het feestje van een kwaliteitsfunctionaris.

Hoofdstuk 5 van de norm vraagt om de directie erbij te betrekken. Hoe doe je dit nou precies?

 1. Vertel directie dat directiebetrokkenheid een vereiste is vanuit de norm en dat deze aantoonbaar gemaakt dient te worden.
 2. Laat de directie goed nadenken over de inhoud van de beleidsverklaring.
 3. Laat directie deelnemen aan de stakeholdersanalyse en de risico-inventarisatie. Bijkomend voordeel is dat de strategische richting bij hen beter bekend is.
 4. Maak kwaliteitsmanagement een vast onderdeel van het MT-overleg.
 5. Integreer de  reguliere planning en controle cyclus rondom finance en hrm in de PDCA-cyclus van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 6. Vermijd termen als ISO maar spreek over kwaliteitsmanagement.
 7. Laat regelmatig een directiebeoordeling uitvoeren en zorg dat het rapport gebruikt kan worden als sturingsinstrument.
 8. Betrek de directie bij de interne auditprocedure door deze de auditplanning te laten bepalen of bevindingen terug te laten komen in het MT overleg. Of laat ze zelf eens een interne audit uitvoeren.
 9. In hoofdstuk 5 van nieuwe ISO 9001:2015 norm staat vermeld: de directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Grote vraag van veel kwaliteitsmanagers: hoe betrek ik de directie bij het kwaliteitstraject?  Hoe creëer ik die betrokkenheid waar de nieuwe norm om vraagt? Hoe krijg ik het management mee?

ISO 9001: De risico-analyse 2

Risico-analyse? Hoe pak je zoiets nou precies aan?

 1. Stel een team vast met wie je de risico-analyse op gaat stellen. Betrek er voldoende mensen bij, het zorgt namelijk voor draagvlak in de organisatie.
 2. Stel de methode vast
 3. Breng de processen in kaart.
 4. Voer een risico-analyse uit op basis van de belangrijkste processen.
 5. Stel oorzaken vast.
 6. Stel beheersmaatregelen vast.
 7. Stel de hoogte van het risico vast.
 8. Maak een verbeterplan.

En daarnaast vergeet je natuurlijk de kansen niet, ISO 9001 gaat namelijk uit van risico’s en kansen.

ISO 9001: De risico-analyse

Een ander onderdeel van de contextanalyse is de risicoanalyse.

Risicomanagement gaat over de gebeurtenissen in de organisatieomgeving (issues en factoren) en de kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen. Het gaat hierbij om interne en externe kansen en interne en externe bedreigingen.

Hoe je dit aanpakt? Daarop kom ik terug in een later bericht.

ISO 9001: Stakeholdersanalyse een methode toegelicht

ISO 9001 schrijft voor dat er een stakeholdersanalyse moet worden gedaan. ISO 9001 schrijft niet voor dat deze op papier vast moet liggen. Toch is het voor een organisatie vaak prettig om toch een en ander vast te leggen. Hoe je dat doet? Dat is aan de organisatie om dit te bepalen.

Een manier om de stakeholdersanalyse uit te voeren leg ik hieronder stap voor stap uit:

Toolkit grenscriminaliteit

Om de transportbedrijven en de chauffeurs te behoeden voor grenscriminaliteit heeft de Britse grenswacht een toolkit ontwikkeld in diverse talen (Engels, Bulgaars, Hongaars, Pools en Roemeens).  De toolkit bevat een informatieboekje, een handige folder en posters met daarop adviezen over hoe je het beste diefstal en criminaliteit bij de grens kunt voorkomen. De toolkit is te downloaden via deze link.