Een leuke en effectieve audit!

Een leuke en effectieve audit!

Veel organisaties zien audits nog steeds als een noodzakelijk kwaad. Iets waar je eigenlijk niet zo veel aan hebt, maar ja “het hoort er nu eenmaal bij.”

Er wordt op vele gebieden geauditeerd. Je hebt audits op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, financiën en je hebt interne audits, externe audits, audits uitgevoerd door een certificerende instantie en audits uitgevoerd door klanten. Bij zo’n audit hebben altijd diverse partijen belang. De kwaliteitsmanager wil zijn auditplan realiseren; directie wil weten dat het goed zit; de certificerende instantie toetst de norm en de afdeling die geauditeerd wordt, wil een positieve indruk achterlaten.

Regelmatig heb ik te maken met audits bij mijn klanten en natuurlijk is de ene audit de andere niet, maar die van vandaag heeft mij wel aan het denken gezet. Het was een enorm gezellige, leuke en zinvolle dag die mij enorm veel energie opleverde en tegelijkertijd maakte dat ik mij afvroeg, wat het nou precies was dat een audit nou leuk en effectief maakt.

Allereerst was het doel van de audit duidelijk; zowel de auditor als de auditees wisten allemaal waar ze over praatten. Ze deden dit met enthousiasme en liefde voor hun vak. Binnen de organisatie heerst een open cultuur, maar de auditor wist ook precies de juiste toon aan te slaan, om deze open houding tijdens de audit te behouden. Geïnteresseerd, luisterend naar de mensen, met een praktische benadering, open staand voor een praktische vertaling van de norm en met oog voor wat er in de organisatie allemaal aan ontwikkelingen was. Risicogericht, zoekend naar de bevestiging van positieve ‘bewijslast’  en daarnaast meedenkend om te kijken wat er nog verder geoptimaliseerd kon worden. Dit gebeurde op een luchtige toon, met ruimte voor uitwijking naar ontspannen onderwerpen en tussentijds een geintje.

Dat gevolgd door duidelijke terugkoppeling na afloop van de audit maakte dat ikzelf vrijwel voordat de auditor in de auto zat voor haar terugreis, al acties uit had gezet om de verbeteringen die geopperd werden, ook meteen concreet vorm te gaan geven.

Zowel ik als mijn klant, maar naar ik vermoed ook zeer zeker de auditor, kunnen met een voldaan gevoel terugkijken op een fijne dag. Leuk, leerzaam en allemaal weer wat wijzer geworden over het mooie vak dat ‘kwaliteit’ heet. Jeetje wat houd ik van mijn werk.

Ook leren om nog beter te auditen? Volg de tips die ik regelmatig op mijn website plaats.

 

SQA-T viert tweejarig bestaan

Deze maand vier ik het tweejarig bestaan van mijn bedrijf SQA-T.

Ik heb van tevoren nooit kunnen bedenken dat het leven van een zelfstandige zo ongelooflijk gaaf zou zijn.  Het waren twee turbulente jaren, waarin ik niet alleen zelf een ongelooflijke ontwikkeling door heb gemaakt, maar waarin ook mijn gezin heeft leren omgaan met een moeder die eigenlijk altijd net even ergens anders was met haar gedachten.  Gewoon omdat het allemaal even te vlug ging en te heftig was om het helemaal los te kunnen laten.

Nu twee jaar na dato heb ik, of misschien kan ik beter zeggen, hebben we de balans tussen werk en privé wel kunnen vinden. Al is het nog soms een wat wankel evenwicht.

Het was een periode waarin ik zoveel meer geleerd heb over kwaliteit en processen, over certificering en over adviseren op zich.  Ik weet nu nog beter hoe mooi een goed werkend kwaliteitssysteem is en dat veel  organisaties hierbij gebaat zouden zijn.  Niet alleen voor een certificaat, maar ook omdat een aantal basisprincipes hiervan een organisatie relatief snel naar een hoger level kunnen brengen.  

En daarnaast heb ik heel duidelijk gemerkt dat elk adviestraject anders is, het nooit helemaal te voorspellen is hoe alles verloopt, maar ik desondanks van elk bedrijf energie krijg, al is de manier waarop overal weer anders.

En inmiddels weet ik ook dat er soms, heel soms, zo’n bedrijfje of zo’n persoon tussen zit, dat of die vanuit het niks je hart weet te veroveren en die je dan ook nooit helemaal zult gaan vergeten. Hierbij denk ik aan het bedrijf waarvan ik het eerste kerstgeschenk kreeg (totaal onverwacht). Maar ik denk ook aan bedrijfsuitstapjes waar ik voor uitgenodigd ben.  De geweldige gesprekken die ik met verschillende mensen binnen de verschillende bedrijven heb mogen hebben.

Het vertrouwen dat de bedrijven me gegeven hebben, door hun informatie met me te delen, maar ook hun zorgen. Ik denk aan de tranen die met me gedeeld zijn, maar zeker ook de tevredenheid bij een volbracht project.  En ik denk natuurlijk ook aan het gedicht dat ik kreeg toen ik 1 jaar bestond, hoe zou ik het kunnen vergeten.

Dat allemaal, samen met die vele ongelooflijk leuke en fijne mensen die ik heb mogen leren kennen, dat maakt het het allemaal zo ongelooflijk waard.

En nu genoeg stilgestaan bij wat was, en vooruit met onze blik op de toekomst, want de toekomst begint nu. En volgende nieuwe ontwikkelingen dienen zich alweer aan.

Vanaf vandaag is mijn e-learningtak overgenomen door Tom Verheijen van Easy Thinking.

Hij zal deze tak verder gaan onderhouden en uit gaan breiden, zodat ik mij weer volledig op mijn advieswerk kan gaan storten.

Tom je hebt je strepen bij mij al lang verdiend, ik ben ervan overtuigd dat het je gaat lukken om van Easy Thinking iets moois te maken, zeker vanwege jouw ongelooflijke vaardigheden op het gebied van design en development.

Ik wens je heel veel succes met deze leuke uitdaging en hopelijk ga je net zoveel genieten van het ondernemerschap als ik dat doe.

 

 

Zo maak je van een audit een moment om van te genieten

Inmiddels is ISO 9001:2015 al weer een hele tijd van kracht. De herziening van ISO 9001 heeft destijds nogal wat stof doen opwaaien.

Deze week heb ik weer een leuke audit begeleid, waaruit goed bleek wat deze herziening nu precies inhoudt. Niet alleen was er tijdens de audit enorm veel aandacht voor de context van de organisatie; maar ook voor de risico’s en kansen van de onderneming.

En misschien was de allerbelangrijkste opmerking die de auditor maakte wel, dat merkbaar was dat voor deze organisatie de audit niet anders was dan elke andere dag van het jaar. Door een sterke koppeling tussen bedrijfsrisico’s, strategie en processen heeft de organisatie een instrument in handen om de organisatie mee te beheersen en verbeteren. Omdat ISO op de juiste wijze wordt ingezet; is er geen ‘help we hebben weer een audit’-gevoel meer; maar is de audit een moment waarop de organisatie de prestaties kan tonen. Zo wordt een audit geen moment van stres maar een moment om van te genieten.

Hygiëne slachthuizen verslechterd

Net voor de vakantie kreeg ik het verzoek van een kippenslachterij om een training basishygiëne op te zetten in mijn online leeromgeving. De rustige vakantietijd hiervoor gebruikt om samen met mijn vaste ontwerper het eerste concept op te leveren. En gisteren heb ik dan ook met veel enthousiasme de training opgeleverd.

Wat een rare gewaarwording is het dan dat je vandaag  op de radio dit nieuws https://lnkd.in/enHvfnW. hoort. Dit is natuurlijk een erg zorgwekkende ontwikkeling.

Maar hoe leuk is het dan om daarvoor de oplossing panklaar op de plank te hebben liggen. Alles begint bij bewustzijn, bewustzijn van het management, maar ook bewustzijn van de medewerkers en hoe kun je dat nou beter verhogen dan door training en opleiding.

Ook belangstelling voor deze basistraining hygiëne of voor een andere maatwerkoplossing? info@sqa-t.nl

 

Einde vakantietijd

Geleidelijk aan begint het weer drukker te worden op straat; bij veel bedrijven zit de vakantie er inmiddels op.

 Vaak komen er in perioden van rust de beste ideeën; hopelijk heeft u deze periode ook gebruikt om eens goed uw kwaliteitsmanagementsysteem na te denken. Door een kwaliteitssysteem als ISO 9001 heeft u een uitstekend middel in handen om als organisatie continu te blijven verbeteren.

   

Een goed opgezet kwaliteitsmanagementsysteem biedt nog vele andere voordelen, zoals:

 • meer oog voor uw klanten en hun eisen en wensen
 • meer grip op de prestaties van uw leveranciers
 • door goed leiderschap en systeemgericht managen een grotere bijdrage aan het succes van de organisatie leveren
 • procesmatig werken
 • grotere medewerkersbetrokkenheid
 • besluitvorming gebaseerd op feiten
 • een betere kwaliteit product of dienst
 • transparantie
 • efficiency
 • compliancy

 

Dus zeker geen onnodig extra werk, absoluut geen noodzakelijk kwaad alleen maar met als doel een certificaat te behalen; maar een kwaliteitssysteem dat voor u en uw organisatie werkt. Ik wens u een prettige werkweek!

Je weg vinden in Moodle!

U wilt een eigen, betaalbare online leeromgeving, heeft Moodle laten installeren, maar heeft geen idee hoe nu verder. Of u heeft niet de kennis in huis om te leren hoe hiermee om te gaan?

Moodle is een krachtige online leeromgeving die bovendien gratis in gebruik is en door z’n grote community veel uitbreidingsmogelijkheden heeft. De ideale oplossing dus die het voor elk bedrijf mogelijk maakt om een eigen leeromgeving te creëren.

Wij hebben, naast maatwerktrainingen en workshops, als een van de weinigen, een Nederlandstalige online e-learning gemaakt die u de beginselen bijbrengt van Moodle. Na het volgen van onze basistraining Moodle bent u er klaar voor!

ISO 9001: hoe betrek je de directie hier nou bij?

Misschien herken je dat wel? ISO 9001, het opzetten en onderhouden van een managementsysteem, vaak is het feestje van een kwaliteitsfunctionaris.

Hoofdstuk 5 van de norm vraagt om de directie erbij te betrekken. Hoe doe je dit nou precies?

 1. Vertel directie dat directiebetrokkenheid een vereiste is vanuit de norm en dat deze aantoonbaar gemaakt dient te worden.
 2. Laat de directie goed nadenken over de inhoud van de beleidsverklaring.
 3. Laat directie deelnemen aan de stakeholdersanalyse en de risico-inventarisatie. Bijkomend voordeel is dat de strategische richting bij hen beter bekend is.
 4. Maak kwaliteitsmanagement een vast onderdeel van het MT-overleg.
 5. Integreer de  reguliere planning en controle cyclus rondom finance en hrm in de PDCA-cyclus van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 6. Vermijd termen als ISO maar spreek over kwaliteitsmanagement.
 7. Laat regelmatig een directiebeoordeling uitvoeren en zorg dat het rapport gebruikt kan worden als sturingsinstrument.
 8. Betrek de directie bij de interne auditprocedure door deze de auditplanning te laten bepalen of bevindingen terug te laten komen in het MT overleg. Of laat ze zelf eens een interne audit uitvoeren.
 9. In hoofdstuk 5 van nieuwe ISO 9001:2015 norm staat vermeld: de directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Grote vraag van veel kwaliteitsmanagers: hoe betrek ik de directie bij het kwaliteitstraject?  Hoe creëer ik die betrokkenheid waar de nieuwe norm om vraagt? Hoe krijg ik het management mee?

ISO 9001: De risico-analyse 2

Risico-analyse? Hoe pak je zoiets nou precies aan?

 1. Stel een team vast met wie je de risico-analyse op gaat stellen. Betrek er voldoende mensen bij, het zorgt namelijk voor draagvlak in de organisatie.
 2. Stel de methode vast
 3. Breng de processen in kaart.
 4. Voer een risico-analyse uit op basis van de belangrijkste processen.
 5. Stel oorzaken vast.
 6. Stel beheersmaatregelen vast.
 7. Stel de hoogte van het risico vast.
 8. Maak een verbeterplan.

En daarnaast vergeet je natuurlijk de kansen niet, ISO 9001 gaat namelijk uit van risico’s en kansen.

ISO 9001: De risico-analyse

Een ander onderdeel van de contextanalyse is de risicoanalyse.

Risicomanagement gaat over de gebeurtenissen in de organisatieomgeving (issues en factoren) en de kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen. Het gaat hierbij om interne en externe kansen en interne en externe bedreigingen.

Hoe je dit aanpakt? Daarop kom ik terug in een later bericht.

ISO 9001: Stakeholdersanalyse een methode toegelicht

ISO 9001 schrijft voor dat er een stakeholdersanalyse moet worden gedaan. ISO 9001 schrijft niet voor dat deze op papier vast moet liggen. Toch is het voor een organisatie vaak prettig om toch een en ander vast te leggen. Hoe je dat doet? Dat is aan de organisatie om dit te bepalen.

Een manier om de stakeholdersanalyse uit te voeren leg ik hieronder stap voor stap uit: