Quality? We make it easy, we make it fun!

Inmiddels hebben diverse certificerende instanties mijn online managementsysteem beoordeeld.

Ik had nog nooit eerder te maken gehad met de auditoren van BSI, maar afgelopen week waren zij aan de beurt en ook zij gaven na een kritische sessie hun complimenten over de manier waarop het kwaliteitssysteem was opgezet, inclusief de manier waarop de organisatie de nieuwe eisen uit de ISO 9001-norm had geïmplementeerd in de organisatie. Geen enkele afwijking en alleen een paar verbeterpunten, waar deze vooruitstrevende organisatie alleen maar baat bij kan hebben.

Medewerkers bewustmaken van het managementsysteem; ze op de hoogte houden van de afspraken en procedures; zorgen voor uniformiteit in werken, zijn allemaal erg nuttig. Maar vooral het medewerkers kritisch laten kijken naar hun eigen manier van werken: “Waarom doe je dingen zoals je ze doet?” ; Het samen met de medewerkers zoeken naar praktische oplossingen, zodat de organisatie nieuwe inzichten krijgt voor verbetering en zij hierdoor als een team gezamenlijk verder bouwen aan kwaliteit is zo leuk!

Quality? We make it easy, we make it fun!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *